Sport en Rekreatie
De organisatie

Doel
De Stichting "Recreatie en Sport voor Bijzondere Doelgoepen" is in 1983 opgericht met de bedoeling mensen met een handicap meer in het maatschappelijk leven te betrekken door hen de gelegenheid te bieden deel te nemen aan sportieve en recreatieve activiteiten. De stichting streeft er naar die activiteiten zoveel mogelijk binnen of in ieder geval in nauwe samenwerking met bestaande (sport)verenigingen te laten plaats vinden zodat integratie optimaal kan zijn.


Werkwijze
De Stichting coördineert en stimuleert. De organisatie van de activiteiten berust bij werkgroepen onder leiding van enthousiaste (en deskundige) vrijwilligers.


Wedstrijden
Niet alleen plezier en ontspanning krijgen de aandacht. Er zijn ook sporten die in wedstrijdverband worden beoefend. Deelgenomen wordt aan landelijke en regionale competities. Er worden goede prestaties geleverd. Zelfs is er deelgenomen aan de Paralympics en Special Olympics. Wij willen dit in de toekomst voortzetten.


Deelname
Thans nemen ruim 250 mensen deel aan de diverse activiteiten die zelfstandig of in samenwerking met de Stichting worden georganiseerd. Dat mogen er veel meer worden!


^ Naar boven
Sport en Rekreatie